Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Camiler

Ulu Camii: Avlusunda yatan Şeyh Muhammed-i Mağribi tarafından yaptırılan Ulu Cami, Alaeddin Bey ve Hacı Şeref camilerinin batısındadır. Mimari özelliklerinden dolayı 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen cami, moloz taştan yapılmış, dikdörtgen, planlı ve kitabesizdir.

Ana mekan, ortada kubbe, yanlarda beşik tonoz örtülü olup, kuzeyinde kesme taştan üç kubbeli son cemaat yeri vardır. Yine kesme taştan yapılmış, sade taç kapı sivri kemerli bir niş içindedir. Batı duvarı dışında öbür duvarlarda ikişer pencere vardır. Minaresi, depremden zarar görmüş olup, aslına sadık kalınarak 1968 ve 1972 yıllarında onarım yapılmıştır.

Hacı Şeref Camii: Bir Selçuklu yapısı olan Arslanlı Hanın içinde bulunan cami 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Ana mekanı kare planlı olup, ortada büyük yanlarda basık kubbelerle örtülmüştür. Sade mihrabı yuvarlak kemerli ve niş biçimindedir. Camiye sonradan eklenilen minare 1902 yılında, son cemaat yeri ise 1997 yılında inşa edilmiştir.

Alaaddin Bey (Paşa) Camii: Cami, 18. yüzyıl başlarında şehrin valisi Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Ortada büyük, yanlarda ise küçük kubbelerle örtülü ana mekan kare planlı olup, dokuz nefe ayrılmıştır. Ana mekana, üç basık kubbeyle örtülü son cemaat yerindeki taç kapıdan geçilerek ulaşılır. Taçkapının yanları, kabartma kandil motifleri, orta nefte yer alan mihrap da, sütunçeler ve bitki motifleriyle süslenmiş caminin minaresi kare kaideli silindir gövdeli olup, iki renkli kesme taştan yapılıdır. 

ESENLİK CAMİİ : Camii, enine dikdörtgen planlı ve iki sahın şekilde yapılmıştır. Camiinin güney beden duvarında dört adet destekleme payandası yapılmıştır. İki tanesi üst kısmı meyilli diğer iki tanesi ise çatıyla aynı hizada tutulmuştur. Mihrabın hemen hizasında yarım daire şeklinde ve üzeri külahla kapatılmış bir mihrap çıkıntısı bulunmaktadır. Batı beden duvarına da bir adet payanda bırakılmıştır. Caminin kuzey beden duvarı ise farklı üç adet payanda kullanılmıştır. Burada kullanılan payandalar, zeminden başlanılarak yukarıya doğru kademeli bir şekilde taşlar üst üste konulmuştur. Caminin girişi kuzey sağ köşeden sağlanılmakta olup, üzeri sonradan yapılmış bir camekânla kapatılmıştır. Camii kapısı ters “U” şeklinde bir silme yapılmış ondan sonra birbirine düğümlü şekilde yapılmış bir bordürle çevrelenmiştir. Caminin giriş kısmında basık kemerli ve dört sıra şeklinde mukarnaslı yapılmıştır. Basık kemerin üstünde ve mukarnas kavsaranın her iki yanında birer rozet yerleştirilmiştir. En üst kısmında ise iki satırlık bir kitabe yerleştirilmiştir. Girişin her iki köşesine birer adet burmalı sütunceler yapılmıştır. Harem mekanına girişi sağlayan kapıdan üç adet merdivenle inilerek ulaşılır. Harem mekânın üzerine oturduğu sütünler tek silmeli, sivri kemerli ve alınlık kısımlarında birer damla motifi yapılmıştır. Mihrabın üzerinde kullanılan kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanılmış, kubbenin üstüne sonrada dört adet aydınlatma amaçlı mazgal pencere bırakılmıştır. Mihrap kısmı, ters “U” şeklinde iki adet silme ile çevrelenmiştir. Silmelerin en üst kısmında mezar taşı olduğu söylenilen farklı ölçülerde üç adet süslemeli taş bırakılmıştır. Yarım daire şeklinde yapılan mihrabın üst kısmı istiridye motifiyle hareketlendirilmiştir. Üst kısmında ise bitkisel motiflerden oluşan dikdörtgen bir bordur yapılıp her iki yanına bire rozet yapılmıştır. Caminin kuzey duvarına iki adet farklı ölçülerde kapı nişi bırakılmıştır. Ancak bu nişlerin dışarıyla bağlantıları yoktur.   

    

YÜNÖRENCAMİİ (Korkut )Dikdörtgen bir silme içine alınan giriş kapısı, basık kemerli ve etrafına silmeler yapılarak kapının etrafının çevreleyecek şekilde farklı boyutlarda tırtırlarla cephe kısmı hareketlendirilmiştir. Basık kemerin üst kısmına ise camii kitabesi yazılıdır. Kitabe ile süslemeler sivri kemerli bir kavsara içine alınarak yapılmıştır.  Kitabe oldukta doğal afetlerden dolayı tahrip olmuştur. İki satır halinde kazıma tekniğiyle yazılan camii kitabesi yer yer döküldüğü için tam olarak okunmamaktadır. Kitabenin hemen üst kısmına ise üçgen formda içine bitkisel ve geometrik süslemeler yapılmıştır. Caminin harem mekânına girmeden önce enine dikdörtgen formlu bir bölüme giriş yapılır. Bu bölüm üç adet çapraz tonuzla üzerleri kapatılmıştır. Çapraz tonozlar dört adet duvardan çıkıntı yapan paye üzerine oturtularak her payenin alınlık kısımları üçer adet silmelerle hareketlendirilmiştir. Orta bölmede çapraz tonozun ortasında bir aydınlatma penceresi bırakılmış. Girişin hemen sağ tarafında süslemesiz bir mihrap yapılmış ve mihrabın her iki yanlarında silmeler mevcuttur. Bu kısın zeminden biraz yüksek tutulmuş ve batınına bir adet pencere bırakılmıştır. Girişin solundaki bölümün köşesine küçük boyutlu bir kapı bırakılmıştır.

Orta bölmeden sivri kemerli çift silmeli bir kapıyla harem mekânına giriş sağlanılmaktadır. Harem mekân tek sahınlı ve üzeri beşik tonozla örtülüdür. Girişin hemen sol kısmına duvarla bütünleşik 11 adet merdivenle çıkılan ve basık kemerli bir kapıyla çatıya çıkılmaktadır. Caminin kıble duvarına yapılmış olan mihrap beden duvarına kazılarak yapılmıştır. Mihrabın her iki yanına birer silmeler yapılmıştır. Mihrabın üst kısmına iki adet küçük aydınlatma amaçlı pencere bırakılmıştır. Caminin her iki mihrabı içinde kıble beden duvarında mihrap hizasına kadar dikdörtgen kaide üzerine saçak bırakıldıktan sonra yarım daire şeklinde saçağa kadar devam etmiştir. Camii düzgün kesme taş ile yapılmıştır.