türküler

TÜRKÜLER

Muş ve çevresinin ezgilerinde Doğu Anadolu Bölgesi halk müziğinin özel­likleri görülür. Söylenen türkülerde, yöre insanının yaşam biçimi, acılan, sevgileri, tabiatla olan bağları, işgal yıllarının çilesi ve yurt sevgisi dile ge­lir. Muş ve çevresinde ilki 1944'te Muzaffer Sarı Sözen başkanlığında Bedii Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişenden kurulu ekipçe, ikincisi ise 1961 'de Mustafa GECEYATMAZ, Fikret OTYAM ve teknisyen Mücahit KÜÇÜKBARAN' dan oluşan ekipçe olmak üzere iki resmi derleme yapılmıştır.


MUŞ OVASI

Aşık Kerem diyar diyar dolaşırken Muş'a da uğrar. Rivayete göre, ,Aşık Kerem ilin tabiat güzelliği karşısında hayran kalır ve bir süre burada kalır. Muş Ovası'nın laleleri ve gülleri karşısında şu türküyü yakmak­tan kendini alıkoyamaz.

Kaynak Kişi: Duriye KESKİN, Fikri İbiş

Derleyen :Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan :Muzaffer SARISÖZEN

TRT Repertuarı No'su : 287

Açılmış laleler güller

Uzar gider Muş Ovası

Güzeller kolkola girmiş

Gezer gider Muş Ovası

Muş Ovası Muş Ovası

Garip aşıklar yuvası

Yaz gelince çayır çimen

Kış gelince çöker duman

Aşıklar eder figan

Yanar gider Muş Ovası

Muş Ovası Muş Ovası

Garip aşıklar yuvası

Karasu akar boyunca

Murat suyu gider ince

Dolanır boylu boyunca

Akar gider Muş Ovası

Garip aşıklar yuvası


GÜLLÜ HAMAMIN ÜSTÜYEM

Kaynak Kişi
: Düriye KESKİN

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan : Muzaffer SARISÖZEN

TRT Repertuarı No'su : 699

Güllü hamam üstüyem

Al giyenler dostuyam

İncitme meni hastayem

Ay kız merali merali

Bağle yaremi yaremi

Sag olsun var olsun şen olsun

Seni de sarani meni de alani

Almeyi koydum harale

Korkaram yani karale

Göylüm düşmüş çüt merale

Ay kız merali merali

Bağle yaremi yaremi

Sag olsun var olsun şen olsun

Seni de sarani meni de alani

Almeyi koydum paçeye

Korkarım yani aciye

Göynüm düşmüş çüt baciye

Ay kız merali merali

Bağle yaremi yaremi

Sagolsun varolsun şenolsun

Seni de sarani meni de alani


HAVADA BULUT YOK

Birinci Dünya Savaşı'nda, Muş ilinden Yemen'e çok sayıda genç askere gitmiştir. Ye-men'in öldürücü sıcağı ve düşmanın ezici çoğunluğu nedeniyle gidenlerin çoğu geri dönmemiş, şehit düşmüştür. Türkü, geride kalan asker yakınları ve yavuklularınca yakılmıştır.

Kaynak Kişi: Düriye KESKİN

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan : Muzaffer SARISÖZEN

TRT Repertuar

No'su: 341

Havada bulut yok bu ne dumandır

Mehlede ölüm yok bune şivandır

Bu Yemen elleri ne de yamandır

Ano Yemen'dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acap nedendir

Burası Muş'tur, yolu yokuştur

Giden gelmiyor acap ne iştir

Kaşlanın önünde bir sürü kızlar

Ayağım yalnayak yüreğim sızlar

Yemen'e gidene ağlasın kızlar

Ano Yemen'dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acap nedendir

Burası Muş'tur havası hoştur

Giden gelmiyor acap nedendir

Kışlanın önünde redif sesi var

Açın çantasını bakın nesi var

Birçift potin ile bir de fesi var

Ano Yemen'dir gülü çemendir

Biden gelmiyor acap nedendir

Burası Muş'tur yolu yokuştur

Giden gelmiyor acap ne iştir


KALENİN BEDENLERİ

Kaynak Kişi : Düriye KESKİN

Derleyen :Mustafa GECEYATMAZ

Notaya Alan :Mustafa GECEYATMAZ

TRT Repertuarı No'su : 1229

Kalenin bedenleri havar yarım

Çevirin gidenleri aman

Kıyma kıyma kıyalar havar yarim

Yarimi sevenleri aman

Süsemi hanım canım süsemi vay

Bozuldu bağlamamın düzeni vay

Kör olsun bu bağrımı ezeni vay

Kalede den in diyen yok havar yarim

Halin nedir diyen yok aman

Yarim gurbetten gelmiş havar yarim

Gözün aydın diyen yok aman

Süsemi hanım canım süsemi vay

Bozuldu bağlamamın düzeni vay

Kör olsun bu bağrımı ezeni vay


DEĞİRMENİN BENDİNE

Kaynak Kişi :Muazzez TÜRÜNG

Derrleyen :Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan :Muzaffer SARISÖZEN

TRT Repertuar No'su: 652

Değirmenin bendine

Taş dönmüyor dönmüyor

Döner kendi kendine

(Küçük hanım bize gelmiyor)

Değirmen boş dolanır

Suyu sarhoş dolanır

Yari güzel olanın an

(Aman) başı bir hoş dolanır


DAĞLARD
A MEŞELERDE

Kaynak Kişi :
Düriye KESKİN

Derleyen :Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan :Muzaffer SARISÖZEN

Repertuar No'su: 562

Dağarda meşelerde (Leyli leyli leyli dumanlı dağlar)

Gül suyu şişelerde (Ah dumanlı dağlar yol ver geçeyim)

Elller yarini almış (Leyli leyli leyli leyli duman dağlar)

Ben kaldım köşelerde ( Ah dumanlı yol ver geçeyim)

Dağlar dağladı beni (Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)

Gören ağladı beni (Ah dumanlı dağlar yol ver geçeyim)

Ben feleğe neyleyim (Leyli leyli leyli leyli dumanlı dağlar)

Çarpaz bağladı beni (Ah dumanlı yol ver geçeyim )


EVLERİ VAR HANE HANE

Kaynak Kişi
:Fikri İBİŞ

Derleyen :Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan :Muzaffer SARISÖZEN

TRT Repertuar No'su: 696

Evleri var hane hane (Yandım amma-ney, yandım ammaney, yandım am-maney)

Ben kul oldum yane yane (Aman Aman ammaney, amman, amman, ammaney)

Yarim sarhoş ben divane (Yandım ammaney, yandım ammaney, yan­dım ammaney)

Bir o yana beş bu yana Sallan boyun göreyim

Evlerinin önü yonca (Yandım amma­ney, yandım ammaney, yandım am­maney)

Yonca kalkar yar boyunca (Aman aman ammaney, amman amman ammaney)

Anası kızından ince (Yandım amma­ney, yandım ammaney, yandım am­maney)

Bir o yana beş bu yana Sallan boyun göreyim

Evleri var oymak oymak (Yandım ammaney, yandım ammaney, yan­dım ammaney)

Hiç olurmu yare doymak (Aman, aman, ammaney, amman amman, ammaney)

Ağzı bal dudağı kaymak (Yandım ammaney, yandım ammaney, yan­dım ammaney)


MUŞ'UN ETRAFINDA ATLI
GEZERİM

Rus işgali ve Ermeni mezalimi sıra­sında söylenen bu türkü Muş'lunun çektiği yoksulluğu, acıyı ve vatana sevgisini dile getirir. Türküde adı ge­çen "Fevzi Paşa'nın Maraşal Fevzi Çakmak olduğu sanılmaktadır

Muş'un arkasında atlı gezerem

Elbisem kirlenmiş paslı' gezerem

Vatan elden gitmiş yaslı gezerem

Ağla gözüm ağla hicran yaraşır

Düşman geldi Muş'uma dayandı

Muş'un taşlan anam kane bulandı

Bitlis'e bakınca yüreğim yandi

Ağla anam ağla gör neler oldi

Vatani terk eden hainler oldi

Muş'un etrafında dağdır meşedir

İçinde oturan Fevzi Paşa'dır

Fevzi emir vermiş Muş'u boşadın

Ağla anam ağla gör neler oldi

Sahipsiz vatana düşman yaraşır


KINEYI GETİR ANE

Kınayı getir ane

Banmağın batır ane

Bu gece mısafıram

Al koynan yatır ane

Sivik ici kuş puni

Oldum yarın düşkünü

Yalın ayak baş açık

Yola düştüm kış güni

Maydanoz bağladiler

Ciğerim dağladiler

Men oğlani almazdım

Başıme bağladiler

Kalede var çeperler

Çepere su sepetler

Uzak yoldan geleni

Terli terli öperler


OY NAYİM'NAYİM


Oy nayim nayim nayim

Nayim kaden alayım

Gel bu gece bizde kal

Sana neler alayım

Nayim gelir mektepten

Kıravati ipekten

Men nayimi severem

Hem candan hem yürekten

Merdivenim kırk ayak

Kırkına vurdum dayak

Dediler yarim gelmiş

Ne el tutar ne ayak

Defimi çale çale

Çıktım bir ince dale

Korkaram dal kinle

Nayim gözümde kale


ATIM ATIM KIR ATIM

Atım atım kır atım, diley loy loy, loy diloy malım

Geliyor adım kömür gözlerine yandım

Çüt kaşın arasında diloy loy loy, loy diloy malım

Kaldı kendi muradım, kara gözlerine yandım

Atımın boyni kare, diloy loy loy, loy diloy malım

Binem gidem sefere kara gözleren yandım

Yan gelem yan gelmeyem, diloy loy, loy diloy malım

Ağlasın bahti kare, saldın dağlara meni


GARŞIDA KIZA KURBAN


Kaynak Kişi :Fazlı OĞUZHAN

Derleyen :Fazlı OĞUZHAN

Notaya Alan : Durmuş YAZICIOĞLU

TRT Repertuar No'su : 2508

Garşıda gıza gurban vay le le le lay le ley lele le ley ley

Terlemiş yüze gurban giz göynüm senin ömrün

Bezenmiş toydan gelmiş vay le le le ley le ley le le le ley ley

Kaş kara göze gurban giz göynüm senin ömrün

Değirmen boş dolanır vay le le le ley le ley le le le ley ley

Suy sarhoş dolanır giz göynüm senin ömrün

Yardan bir kuşak gelmiş vay le le le ley le ley le le le ley ley

Belime beş dolanır giz göynüm senin ömrün

Garşıda guş oturur vay le le ie ley le ley le le le ley ley

Guş guşa yem götürür giz göynüm senin ömrün

Birdirki şen gönlüme vay le le le ley le ley le le le ley ley

Bu yıl baykuş oturur giz göynüm senin ömrün


MEKTEBİN BACALARI


Mektebin bacaları ay lele lele

Ders verir hocaları uy aman can kurban

Kim yarimi sorarsa ay lele lele

Odur birincileri ölürem ben sebebim sen

Lise yolu düz gider ay lele lele

Bi edalı kız gider ay aman can kurban

O kız yolu şaşırmış ay lele lele

İnşallah bize gider ölürem ben sebebim sen

Lise yolu burnudur ay lele lele

Testi dolu sumudur uy aman can kurban

Gettinki tez gelesen ay lele lele

Tez gelişin bumudur ölürem ben sebebi sen


KIRTAKOM DE BİR KUŞ VAR


Kırtakomde bir kuş var

Kanadında gümüş var

Gitti yarim gelmedi

Elbet bunda bir iş var

Gurk altında yumurta

Herdem beni unutme

Her hatıran düştükçe

Göz yaşını kurutme

Sabahtır ezana bak

Kabrimi kazana bak

Ezrailin ne suçu

Defteri yazana bak


KIZ ANAN KAYNANAM OLA


Başına bağlar mor bale

Bıraktın meni bu hale

Ah ela gözler menim ole

Kız anan kaynanam ole

Komşu kızı kızma mana

Düşürdün meni bu hale

İnci gerden menim ole

Elinde var katmer derler

Güzelliğin menim ole

Kız anan kaynanam ole


AH LE YAMAN OĞLANE


Minarede ezan var

Ezan vakti gezen var

Yıkılsın düz mehlesi

Yüreğimi ezen var

Ahle yaman oğlane

Canım kurban oğlane

Oğlan gitti gelmedi

Sarılmadı bu cane

Ege bağan girmişem

Üzümünden yimişem

Deki helalin olsun

Men yarimi görmüşem

Yağmur yağdi petare

Kalkın gidek setare

Men garip eşim garip

Rabbi bizi kurtare


EZANDE YER

Maşe maşeye benzer

Maşe köşeye benzer

Güzel Muş'un kızlari

Yavru ceylane benzer

Ezande yer ezande

Hediği kaynar kazande

Ede kurbanın olam

Tıpış mıpış gezende

Bir taş attım çarşıya

Gitti düştü karşiye

Paşadan emir gelmiş

Kızlar kale turşuya


MUŞUMUZ DÖRT BUCAKTIR

Muş'umuz dört bucaktır, havar ley ley

Suları soğucaktır, derdim ley ley

Kim Muşlu'ya kız vere, havar ley ley

Cenneti bulacaktır, derdim ley ley

Gökte uçan teyare, havar ley ley

Selam söyle o yare, derdim ley ley

Mendan one fayda yok, havar ley ley

Bulsun başına çare, derdim ley ley

Gökte uçan çaiagan, havar ley ley

Kurban olam yanağan, derdim leyley

Nerde misafir oldın, havar ley ley

Çağır meni konağan, derdim ley ley

Giderem yolum budur, havar ley ley

Dert budur bela budur, derdim leyley

Yıkılmiş kalbim evi, havar ley ley

Yapılmaz bina budur, derdim ley ley

Muş böyüktür bilinmez, havar ley ley

Dibi mermer delinmez, derdim ley ley

Muş'un güzel kızlari, havar ley ley

Hiç bir yerde bulunmaz, derdim ley ley


ŞİRAZDIR

Kaynak Kişi: Düriye KESKİN

Derleyen: Mehmet CİĞER

Şirazdır yar şirazdır

İsmi handır şirazdır

Tıfıl ağlar süt ister güle gülele

Menem küçük şirazdır

Bingöl'e var Bingöl'e

Sular akar Bingöl'e

Kızlar girmiş yıkanır güle gülele

Oğlan sen de gir göle

Şeftali değer ağlar

Dalını eğer ağlar

Eğer ben ağlamiyam güle gülele

Dert derde değer ağlar


MENDOLO

Dağ başında çedene mendolo

Yuhu geldi bedene mendolo

Kaynanam izin vermez mendolo

Kalkam gidem odame mendolo

Mendo mendo mendolo mendolo

Başında pusan kurban mendolo

Dudağan dişan gurban mendolo

İstedim vermediler mendolo

Eşen yoldaşan kurban mendolo

Mendo mendo mendolo mendolo

Mendo mendo mendolo mendolo

Sabah horozi banlar mendolo

Dinleyin Müslümanlar mendolo

Yarım küsmüş gidiyor mendolo

Koymayın Müslümanlar mendolo

Mendo mendo mendolo mendolo

Mendo mendo mendolo mendolo


ANAM ANAM

Reyhan ektim duvare

Bülbül gele suvare

Evel kadrin bilmedim

Şimdi oldum divane

Anam anam oz anam

Bağrı yanık koz anam

El yanar yalan yanar

Candan yanar öz anam

Giderem gidişimdir

Yolların görüşümdür

Elin ver öpem ane

Belki son öpüşümdür
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3274 kez gösterilmiştir..